Een mislukte poging voor een wereldwijde herstart... of niet?

Het coronavirus… Een virus dat tijdens een “onschuldig” onderzoek per ongeluk uit een lab ontsnapt? Of was het een weldoordacht plan om de overbevolking aan te pakken, klimaatverandering af te remmen en de wereldeconomie te resetten? Maar mislukt door een vroege ontsnapping van het virus? Deze vraag kan door de overgrote meerderheid van de bevolking als een complottheorie worden beschouwd. Maar voordat we overhaaste conclusies trekken, laten we de feiten eens doornemen. Waar komt het virus vandaan en wat doet het precies? Wie is verantwoordelijk voor het aanmaken of wijzigen van het virus? En wat zouden de gevolgen kunnen zijn als het virus NIET te vroeg uit het lab was ontsnapt?

COVID-19, of volledig, coronavirus disease 2019, werd voor het eerst gediagnosticeerd in de Chinese metropool Wuhan, de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei, bij patiënten met longontsteking zonder aanwijsbare oorzaak. Het was dokter Li Wenliang die op 30 december 2019 tevergeefs de autoriteiten waarschuwde dat er een epidemie op handen was. Op dat moment had de wereld geen weet van een dreigende pandemie, behalve dan de personen of organisaties die het onderzoek naar het virus financierden, met name een Amerikaanse suborganisatie van het “National Institutes of Health”, onder leiding van Dr. Anthony Fauci.

In 2017 hervatte dat subagentschap van de National Institutes of Health, namelijk het “National Institute of Allergy and Infectious Diseases” (NIAID) – onder leiding van Dr. Anthony Fauci – de financiering van een controversiële subsidie voor het genetisch wijzigen van vleermuiscoronavirussen in Wuhan, China, zonder de goedkeuring van een toezichthoudende instantie van de overheid, volgens de Daily Caller. Dit kwam er na een tijdelijke opschorting van de federale financiering in 2014 voor “gain-of-function-onderzoek” waarbij vleermuis COVID genetisch werd gemanipuleerd om meer overdraagbaar te zijn op mensen. Vier maanden voorafgaand aan dat besluit heeft de NIH dit onderzoek overgeheveld naar het Wuhan Institute of Virology (WIV) via een subsidie aan de non-profitorganisatie EcoHealth Alliance, onder leiding van Peter Daszak.

Het “gain-of-function research” : Het genetisch modificeren van een virus om de transmissie tussen de gastheren te verbeteren. Het kan gaan om de transmissie van mens op mens, alsook om de trasnmissie tussen dier en mens. Het is een veelbesproken praktijk. Voor de éne wetenschapper hoogstnoodzakelijk om te bestuderen hoe de transmissie werkt, maar anderen zien het dan weer als een hoog risico onderzoek met kans op epidemische uitbraken. Het genetisch aanpassen van een virus kan verschillende doelstellingen omvatten, met name, De kracht van het virus, Het type gastheer dat de infectie moet dragen, alsook het onderscheid maken tussen bijvoorbeeld mannen, vrouwen, ouderen, jongeren. Het kan ook zodanig worden gemodificeerd om te bepalen welke organen het moet infecteren, of welke andere virussen het zou moeten aanvallen. Daardoor word deze onderzoeks-praktijk door velen in vraag gesteld omdat het eventueel zou kunnen resulteren in het creëren van biologische wapens.

Wat weten we nu:

Het Wuhan Institute of Virology, opgericht in 1956, is een onderzoeksinstelling van de Chinese Academie van Wetenschappen. Het laboratorium was het eerste in China dat door de China National Accreditation Service for Conformity Assessment werd gecertificeerd als het voldoen aan de normen en criteria van een laboratorium van bioveiligheidsniveau 4 (het hoogste niveau van bioveiligheidsmaatregelen). Wat nog belangrijker is, is dat de WIV naar verluidt een aanzienlijke militaire deelname heeft in de operaties van het laboratorium, en geheim en geclassificeerd wetenschappelijk onderzoek heeft uitgevoerd. De Chinese regering benoemde generaal-majoor Chen Wei, China’s beste biowarfare-expert, in november 2019 als hoofd van het WIV-lab.

Bron : PDF-Bestand

Wuhan Institute of Virology

Amerikaanse financiering : documenten beschrijven het werk van de EcoHealth Alliance, een in de VS gevestigde gezondheidsorganisatie die federaal geld gebruikte om onderzoek naar vleermuiscoronavirussen in het Chinese laboratorium te financieren. Ze omvatten twee niet eerder gepubliceerde subsidievoorstellen gefinancierd door het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, evenals projectupdates met betrekking tot het onderzoek van EcoHealth Alliance. Het subsidievoorstel schetst een plan, geleid door de voorzitter van de EcoHealth Alliance, Peter Daszak, om “de ecologie, evolutionaire biologie en transmissiedynamiek van vleermuiscoronavirussen op het raakvlak tussen mens en dier te onderzoeken en we zullen de patronen van coronavirusoverdracht tussen vleermuizen en andere dieren in het wild analyseren , en de overloop naar de mens” 

En nu kan je jezelf afvragen wat dit eigenlijk allemaal te maken heeft met een “wereldwijde herstart”. Wel, laten we daarvoor dan eens eerst kijken naar de globale problemen, zoals klimaatverandering, overpopulatie en de wereldwijde economie. 

Overbevolking : Overbevolking wordt sinds enkele decennia erkend als een wereldwijd milieuprobleem, omdat het een aantal nadelige effecten op het milieu heeft veroorzaakt. Overbevolking heeft geleid tot een reeks catastrofale gevolgen door een verhoogde druk op bestaande natuurlijke hulpbronnen te veroorzaken. Ontbossing, effect op welzijn, klimaatverandering, afname van biocapaciteit, stadsuitbreiding, voedselzekerheid, toename van de vraag naar energie en het effect op het mariene ecosysteem behoren tot de meest ernstige gevolgen van overbevolking. Op nationaal en internationaal niveau moeten concrete stappen worden gezet om de overbevolking tegen te gaan, zodat de duurzaamheid van natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties kan worden gewaarborgd. 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments